J 10, 1-10  IV Niedziela Wielkanocna
Jezus powiedział: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”.

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.

15 komentarzy:
  1. Barbarabarambra
    Barbarabarambra says:

    Uważam, że ten tekst opowiada o 1 przykazaniu ,,Nie będziesz mieć cudzych bogów przedemną”. Że trzeba wieżyć tylko w jedną rzecz. A druga wypowiedź Jezusa na temat tego, że to on jest bramą również jest ciekawa. Jest ona o tym, że Jezus jest tutaj po to by dawać ci ziarno i ci pomagać, a diabeł natomiast ci nie pomoże przez niego będziesz kraść zabijać i źle o sobie myśleć. Jednym słowem przez diabła będziesz robić same złe rzeczy. A Jezus ci pomoże.

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz