Jeżeli cały rok szkolny słuchaliście Słowa Bożego i wytrwaliście do końca, należy Wam się  za to końcowa odznaka.

Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.  Mt 24,13

Rozwiąż ostatni quiz tej edycji z maksymalną liczbą punktów a otrzymasz odznakę Omega.

1 Required Step

  • Rozwiąż quiz z 16 czerwca z maksymalną liczbą punktów.