• Alicja0908 completed the requirement “Zbierz 200 punktów” of the poziom Archidiakon 1 miesiąc, 1 tydzień temu

    Kiedy służymy innym pamiętajmy, że to Jezus jest wzorem służby. On jest pierwszym sługą!

    A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu». (Mt 20, 27-28)