• Natalie reached the poziom Nawrócony 3 miesiące, 3 tygodnie temu

    Widzimy, że już kilka Ewangelii przeczytałeś i zdobyłeś ponad 20 punktów. To wspaniałe. Chcemy, byś teraz pomyślał o tym co Jezus powiedział:

    “Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” (Mt 4,4)

    My naprawdę chcemy wiedzieć, co Bóg mówi do nas w każdą niedzielę.  Chcemy wiedzieć o czym mamy myśleć przez cały tydzień. Punkty to tylko dodatek…