Wpisy

Ewangelia na dzień 18 września 2022

Łk 16,1-13 XXV Niedziela zwykła Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj…