Wpisy

Ewangelia na noc z 24 na 25 grudnia 2022

Łk 2, 1-14 Pasterka W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby…