Wpisy

Ewangelia na dzień 6 listopada 2022

Łk 20,27-38 XXXII Niedziela zwykła Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: "Jeśli umrze czyjś brat, który miał…