Wpisy

Ewangelia na dzień 27 listopada 2022

Mt 24,37-44 I Niedziela Adwentu Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy…