Wpisy

Ewangelia na dzień 4 grudnia 2022

Mt 3, 1-12 II Niedziela Adwentu W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: "Głos…