Wpisy

Ewangelia na dzień 8 stycznia 2023

Mt 3, 13-17 Święto Chrztu Pańskiego Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" Jezus mu odpowiedział:…