Ewangelia na dzień 27 listopada 2022

Mt 24,37-44 I Niedziela Adwentu Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy…

Ewangelia na dzień 20 listopada 2022

Łk 23,35-43 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem…

Ewangelia na dzień 13 listopada 2022

Łk 21,5-19 XXXIII Niedziela zwykła Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by…

Ewangelia na dzień 6 listopada 2022

Łk 20,27-38 XXXII Niedziela zwykła Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: ”Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: "Jeśli umrze czyjś brat, który miał…

Ewangelia na dzień 1 listopada 2022

Mt 5,1-12a Uroczystość Wszystkich Świętych Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem…

Ewangelia na dzień 30 października 2022

Łk 19, 1-10 XXXI Niedziela zwykła Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł…

Ewangelia na dzień 23 października 2022

Łk 18, 9-14 XXX Niedziela zwykła Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: "Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.…

Ewangelia na dzień 16 października 2022

Łk 18, 1-8 XXIX Niedziela zwykła Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: "W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście…

Ewangelia na dzień 9 października 2022

Łk 17, 11-19 XXVIII Niedziela zwykła Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka…

Ewangelia na dzień 2 października 2022

Łk 17, 5-10 XXVII Niedziela zwykła Apostołowie prosili Pana: "Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: "Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby…