Kolejny rok otwieramy serca na słuchanie Słowa Bożego. I szukamy wspólnoty z innymi. “Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” Mt 18,20

Jeżeli rozwiążesz pierwszy quiz tej edycji z maksymalną liczbą punktów, otrzymasz odznakę Alfa.

1 Required Step

  • Rozwiąż quiz z 10 września z maksymalną liczbą punktów.