Jeżeli ktoś będzie wytrwale wczytywał się w Ewangelię św. Mateusza to od Boga na pewno uzyska wielką nagrodę! My do darów duchowych płynących z Ewangelii, dołożymy Srebrną Odznakę św. Mateusza.

Powodzenia

6 Required Steps

  • Rozwiąż quiz z 29 października z maksymalną liczbą punktów.
  • Rozwiąż quiz z 1 listopada z maksymalną liczbą punktów.
  • Rozwiąż quiz z 5 listopada z maksymalną liczbą punktów.
  • Rozwiąż quiz z 12 listopada z maksymalną liczbą punktów.
  • Rozwiąż quiz z 19 listopada z maksymalną liczbą punktów.
  • Rozwiąż quiz z 26 listopada z maksymalną liczbą punktów.