Czytacie z nami Ewangelię i modlicie się. Jesteście Chrześcijanami. Pamiętajcie, że Chrześcijanin jest człowiekiem radosnym. Radosnym i wdzięcznym.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!  W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (1 Tes 5, 16-18)

1 Requirement

 1. Zbierz 100 punktów

People who have reached this rank:

 • Zdjęcie profilowe Cmitkowski
 • Zdjęcie profilowe Martystez
 • Zdjęcie profilowe Kinga
 • Zdjęcie profilowe Kinga123
 • Zdjęcie profilowe Vanja
 • Zdjęcie profilowe jess
 • Zdjęcie profilowe Miłosz
 • Zdjęcie profilowe JustynaTęczar
 • Zdjęcie profilowe Julia Skiba
 • Zdjęcie profilowe NataliaW
 • Zdjęcie profilowe Oliwia
 • Zdjęcie profilowe Kacper17
 • Zdjęcie profilowe ANNMAJE
 • Zdjęcie profilowe Herbert
 • Zdjęcie profilowe Strażnik
 • Zdjęcie profilowe Jagoda
 • Zdjęcie profilowe Ola Gąsiorowska
 • Zdjęcie profilowe Hubert
 • Zdjęcie profilowe NataliaKołodziej
 • Zdjęcie profilowe Emilia